Menu Zamknij

Woda z sieci miejskiej – wodociągowa

Woda z sieci miejskiej, znana również jako woda wodociągowa, jest wodą, którą dostarcza miasto do domów i firm w ramach sieci wodociągowej. Ta woda jest pobierana ze źródeł naturalnych, takich jak rzeki, jeziora lub studnie głębinowe, i jest przetwarzana i uzdatniana, aby spełniać określone wymagania jakościowe i bezpieczeństwa.

Woda z sieci miejskiej jest często uważana za bezpieczną do spożycia, ponieważ jest poddawana rygorystycznym testom jakości wody przed dostarczeniem do odbiorców. Niemniej jednak, warto pamiętać, że jakość wody może się różnić w różnych częściach miasta i że niektóre domy mogą potrzebować dodatkowej filtracji wody, aby ją ulepszyć.

Jeśli chcesz się upewnić, że woda z sieci miejskiej jest bezpieczna do spożycia, zaleca się regularne badanie wody i monitorowanie jej jakości. Możesz również zainwestować w filtry do wody lub oczyszczacze, aby uzyskać dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i poprawić smak i jakość wody.

Oferujemy możliwość wykonania badań wody pochodzącej z ujęć komunalnych. Ponieważ sposób, miejsce i czas pobrania próbki mają istotne znaczenia dla miarodajności wyników, służymy pomocą w ustaleniu właściwego i reprezentatywnego punktu pobrania próbki.

Zakres badań wody z ujęć komunalnych jest ustalany w zależności od ich celu. Biorąc pod uwagę fakt, że woda produkowana przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne jest zwykle dezynfekowana i mikrobiologicznie stabilna, najczęściej wykonywane badania dotyczą tzw. wtórnych zanieczyszczeń wody. Ich obecność, związana jest z pogarszaniem się jakości wody na skutek kontaktu z materiałami sieci przesyłowych (także tych, z których wykonana jest instalacja wewnętrzna).

Uzyskane wyniki badań możemy odnieść do wartości parametrycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2018, poz. 2294) oraz przedstawić komentarz dotyczący jej jakości.

Wskazane parametry fizyczno-chemiczne, powinny odpowiedzieć na pytanie o jakość wody w odniesieniu do takich wskaźników jak twardość, odczyn, stopień zmineralizowania, obecność żelaza i manganu oraz właściwości organoleptyczne (smak, zapach, barwa). Przeznaczony dla osób, korzystających z wody produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe, które zamierzają uzyskać informację o jakości wody w użytkowanej nieruchomości celem np. ustalenia wymagań dla zmiękczacza lub urządzeń AGD (np. zmywarki).

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Barwa – jest to wskaźnik organoleptyczny informujący o jakości wody. Barwa wody jest jednym z wielu wskaźników jej jakości. Barwa wody może być spowodowana przez…

 • Symbol zastępczy
  147,00 

  Magnez to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Mg i liczbie atomowej 12. Jest to ważny składnik mineralny, który występuje w wodzie i jest niezbędny do…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Mangan jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Mn i liczbie atomowej 25. Jest to składnik mineralny, który występuje naturalnie w wodzie i jest niezbędny do prawidłowego…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Mętność jest jednym z parametrów jakości wody, który określa ilość zawieszonych w wodzie cząstek stałych, takich jak pył, glony, bakterie i inne cząstki organiczne oraz…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Przewodność elektryczna jest parametrem jakości wody, który określa zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Przewodność elektryczna w wodzie jest wynikiem obecność jonów w wodzie, takich…

 • Symbol zastępczy
  22,14 

  Smak i zapach wody są parametrami jakości wody, które wpływają na jej percepcję przez ludzi. Woda powinna mieć neutralny smak i brak nieprzyjemnego zapachu. Smak…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Stężenie jonów wodoru (pH) jest jednym z parametrów jakości wody, który określa kwasowość lub zasadowość wody. pH wody jest skalą w zakresie od 0 do…

 • Symbol zastępczy
  88,56 

  Twardość wody to ilość jonów wapnia i magnezu zawartych w wodzie. Jest to ważny parametr jakości wody, który może mieć wpływ na smak i jakość…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Żelazo (Fe)- związki żelaza często występują w wodach kopalnianych oraz wodach naturalnych. W wodach powierzchniowych stężenie ich rzadko przekracza kilka mg/dm3. Niektóre wody podziemne zawierają…