Menu Zamknij

Gastronomia, przetwórstwo

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, lokale gastronomiczne, jako podmioty wprowadzające do obrotu żywność mają obowiązek zapewnienia dostaw wody o odpowiedniej jakości. (Wynika on z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań sanitarno – higienicznych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze ( Dz. U. z 2004 r., Nr 104, poz. 1096 ).

Zgodnie z tym przepisem zakład musi posiadać odpowiednie zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wyniki badania wody, to jeden z warunków niezbędnych do dokonania odbioru poprzez przedstawicieli Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej.