Menu Zamknij

Odbioru budynku / nieruchomości

W przypadku odbioru nieruchomości wymagane jest wykonanie odpowiedniego zakresu badań wody. Swoją uwagę należy skupić przede wszystkim na doborze odpowiednich parametrów i badań które są zależne od kilku czynników, takich jak:

– Rodzaj próbki: woda, ścieki,
– Zakres: fizykochemia, mikrobiologia,
– Przeznaczenie: cele prywatne i cele prawnie regulowane,
– Pochodzenie: woda: woda wodociągowa, basenowa, ze studni kopanej/głębinowej.

Badania jakie wykonuje nasza firma obejmują zakres kilkudziesięciu parametrów możliwych do zdefiniowana i oznaczanych w próbkach wody i ścieków. Oferujemy także kilkanaście zestawów opracowanych przez specjalistów i zgodnych z Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, normami branżowymi i wytycznymi Sanepidu (PSSE, WSSE, PIS).)

Badania wody możemy podzielić na takie badania jak:

monitoring kontrolny wymagany, które należy wybrać, w celu sprawowania kontroli i nadzoru sanitarnego nad zawartością, a więc i jakością wody, dzięki temu badaniu można wywnioskować czy używana woda spełnia wszelkie normy;

monitoring przeglądowy, który jest rozszerzeniem poprzedniego typu i służy dostarczeniu informacji, które pozwolą ocenić czy przestrzegane są określone wymagania dotyczące wody, o których mowa w rozporządzeniu;

badanie rozszerzone jakości wody jest poszerzonym zakresem monitoringu kontrolnego, a parametry jakie można wyciągnąć z analizy finalnej owego badania pomagają w ocenie wody, co przekłada się na odpowiedni dobór urządzeń potrzebnych do uzdatniania wody.