Menu Zamknij

Woda w basenach, pływalnia

Profesjonalne badanie i analiza wody w basenach jest niezwykle istotna, zarówno dla podmiotów udostępniających możliwość korzystania z basenów, jak i dla ich użytkowników. Do zarządzania pływalniami i basenami niezbędna jest wiedza w zakresie aktualnych przepisów, które dotyczą jakości wody, a także warunków sanitarno-higienicznych. Nasza firma od wielu lat zajmuje się badaniami i przeprowadzaniem analiz dotyczących wody basenowej różnymi metodami referencyjnymi. Naturalnie, w zgodzie z panującymi zasadami. Przepisy, takie jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8.04.2011 w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016) oraz Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach (październik 2014) określają m.in. częstotliwość badań wody basenowej, zakres mikrobiologiczny i fizykochemiczny, a nawet sposób pobierania próbek do badań.

Informacji na temat badań i analiz wody można znaleźć mnóstwo czy to w internecie, czy zasłyszanych od znajomych. Najlepszym wyborem będzie jednak zaufanie profesjonalistom, czyli nam! Specjalnie dla Państwa na podstawie najczęściej zadawanych pytań zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje i stworzyliśmy poradnik, który mamy nadzieję, pomoże Państwu w zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego, które dla nas jest priorytetem!

 • Symbol zastępczy
  873,30 

  Pełny zakres badania wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia  9.11.2015 roku w sprawie jakości wody na  pływalniach obejmuje : Ogólna liczba mikroorganizmów…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Chlor związany to forma chloru, która jest połączona z innymi cząsteczkami, takimi jak związki organiczne lub sole. Chlor związany jest często stosowany jako środek dezynfekujący…

 • Symbol zastępczy
  393,60 

  Badanie wody w zakresie bakterii Legionella sp. w wodzie basenowej  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 roku  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać…

 • Symbol zastępczy
  22,14 

  Ozon jest rodzajem tlenu, który jest stosowany w procesie oczyszczania wody. W wodzie ozon działa jako silny utleniacz, co oznacza, że jest w stanie rozkładać…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Potencjał redoks (ORP) jest miarą potencjału elektrochemicznego wody lub innego roztworu. Jest to wartość elektrochemiczna, która określa zdolność roztworu do utleniania lub redukcji jonów. Woda…

 • Symbol zastępczy
  295,20 

    Badanie wody w zakresie monitoringu grupy A – podstawowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody…

 • Symbol zastępczy
  1722,00 

    Badanie wody w zakresie monitoringu grupy B  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do…